Christelijke gemengde zangver. Halleluja


Belangrijke adressen:


Voorzitter:
H. Zuidema-vd Vecht tel. 26 80 17
Korenstraat 122, 7908 NN Hoogeveen

Secretaris: J. Mol tel. 34 21 31
V.d. Wall-Bakestraat 3, 7912 VG Nieuwerooord

Penningmeester: T. Kamman-Nijmeijer tel. 34 24 61
Baarlelaan 33, 7906 GB Hoogeveen

Alg. adjunct:
E. Krommedijk-Vos tel. 36 11 53
Ring 10, 7912 VA Nieuweroord

Overige informatie:
Doelstelling: "Halleluja" is opgericht op 24 februari 1933 en heeft tot doel om door haar liederen God te eren.
Zij heeft als grondslag De Bijbel opgevat overeen¬komstig de "Drie Formulieren van Enigheid".
Aktiviteiten:Zangrepetitie op donderdagavond van 8.00 tot 10.00 uur. Het koor werkt mee aan activiteiten die door de Koninklijke Nederlandse. Zangersbond worden georganiseerd, zingt in interkerkelijke- en evangelisatiediensten alsmede in bejaarden- en ziekenhuizen