Stichting Dorpshuis ‘De Vuurkörf’


Locatie:
Middenraai 79-B, Nieuweroord
tel. 34 15 09

Belangrijke adressen:
Voorzitter:
Arnold Klomp tel. 34 13 54
Coevorderstraatweg 62, Nieuweroord

Secretaris:
Ilona Post
Middenraai 13 7910 TG  Nieuweroord  - dorpshuisdevuurkorf@gmail.com


Penningmeester:
Wim Kroezen tel. 34 32 66
Koopmanshof 1, Nieuweroord

De overige leden van het Dagelijks Bestuur zijn:
Laura Bruinenberg, Middenraai 79 A     tel.  0528- 852104

Hans Westerink tel. 34 12 07
Middenraai 68, Nieuweroord

Hendriko Sallomons tel: 34 17 21
Van Aspermonthof 4, Nieuweroord

Dennis Schonewille 

In het Algemeen Bestuur hebben tevens zitting:
Afgevaardigde van Muziekvereniging Irene
Sportvereniging Nieuweroord
Toneelvereniging de Vuurkorvers
Basisschool “de Hoeksteen”
Plaatselijk belang Nieuweroord
Peuterspeelzaal de speelkorf
Vereniging voor volksvermaak
Hervormde kerk Nieuweroord-Noordscheschut


Overige informatie Doelstelling:
Instandhouding en exploitatie van dorpshuis ‘De Vuurkörf’ ten behoeve van de bevolking van Nieuweroord. U kunt donateur worden voor € 7,50 per jaar.

Donateurs hebben met 2 personen korting op de toegangsprijs tijdens de jaarlijkse toneeluitvoering. De toneeluitvoering wordt jaarlijks gehouden in het 3e weekend in maart op de vrijdag- en de zaterdagavond.

Het bestuur van ‘De Vuurkörf’ bestaat uit een vijftiental vertegenwoordigers van alle groeperingen in Nieuweroord. Voor vragen of op- en aanmerkingen kunt u bij deze mensen terecht. Zij brengen dat dan op een vergadering naar voren. U kunt natuurlijk ook een onderhoud aanvragen met het Dagelijks Bestuur, deze vergadert één keer per maand, het Algemeen Bestuur komt twee keer per jaar bij elkaar.

Voor afspraken betreffende het gebruik van het dorpshuis dient u contact op te nemen met Hendriko Sallomons (na 17.00 uur) tel. 0528-341721 / 06-20472009