Stichting Dorpshuis ‘De Vuurkörf’


Locatie:
Middenraai 79-B, Nieuweroord


Belangrijke adressen:

Voorzitter:
Laura Bruinenberg, tel.nr 06-25168794
Middenraai 79A, 7911 TH Nieuweroord

Secretaris en beheer agenda:
Daphne Snoeijing, tel.nr 06-46650587
Van de Wall Bakestraat 13, 7912VG  Nieuweroord
Penningmeester:
Rianne Mol, tel.nr 06-44083206
Hoogeveenseweg 34, 7912 TT Nieuweroord

De overige leden van het Dagelijks Bestuur zijn:
Laura Bruinenberg, tel.nr: 06-25168794  (Facturen)
Evert Vos, tel.nr: 06-55563731 (barplanning)
Arnold Bruinenberg, tel.nr: 06-13384224 (contactpersoon brouwerij en beheer muntautomaat)
Erik Kip, tel.nr: 06-24976051 (Bouwkundige zaken)
Tim Vos, tel.nr: 06-31492016 (Regelen verwarming in zalen en inkoop/voorraadbeheer)

Reserveren van een ruimte: dorpshuisdevuurkorf@gmail/ 06-46650587
In het Algemeen Bestuur hebben tevens zitting afgevaardigden van: 

  • Muziekvereniging Irene
  • Sportvereniging Nieuweroord
  • Toneelvereniging de Vuurkorvers
  • Basisschool “de Hoeksteen”
  • Plaatselijk belang Nieuweroord
  • Peuterspeelzaal de Speelkorf
  • Vereniging voor Volksvermaak
  • de Hervormde kerk Nieuweroord-Noordscheschut


Overige informatie Doelstelling 
Instandhouding en exploitatie van dorpshuis ‘De Vuurkörf’ ten behoeve van de bevolking van Nieuweroord. U kunt donateur worden voor € 10,00 per jaar.

Donateurs hebben met 2 personen korting op de toegangsprijs tijdens de jaarlijkse toneeluitvoering. De toneeluitvoering wordt jaarlijks gehouden in het 3e weekend in maart op de vrijdag- en de zaterdagavond.

Het bestuur van ‘De Vuurkörf’ bestaat uit een vijftiental vertegenwoordigers van alle groeperingen in Nieuweroord. Voor vragen of op- en aanmerkingen kunt u bij deze mensen terecht. Zij brengen dat dan op een vergadering naar voren. U kunt natuurlijk ook een onderhoud aanvragen met het Dagelijks Bestuur, deze vergadert één keer per maand, het Algemeen Bestuur komt twee keer per jaar bij elkaar.