Stichting Dorpshuis ‘De Vuurkörf’


Locatie:
Middenraai 79-B, Nieuweroord
tel. 34 15 09

Belangrijke adressen:

Voorzitter:
Arnold Klomp tel.nr 06-14649083
Coevorderstraatweg 62, 7911 TA Nieuweroord

Secretaris en beheer agenda:
Ilona Post , tel.nr 06-12469429 
Middenraai 13, 7910 TG  Nieuweroord
Penningmeester:
Rianne Mol, tel.nr 06-44083206
Hoogeveenseweg 34, 7912 TT Nieuweroord

De overige leden van het Dagelijks Bestuur zijn:
Laura Bruinenberg, tel.nr: 06-30938579  (Facturen)
Bertus Blokzijl, tel.nr: 06-27118440 (barplanning)
Arnold Bruinenberg, tel.nr: 06-13384224 (contactpersoon brouwerij, bouwkundige zaken en beheer muntautomaat)
Tim Vos, tel.nr: 06-31492016 (Bouwkundige zaken, regelen verwarming in zalen en inkoop/voorraadbeheer)

Reserveren van een ruimte: dorpshuisdevuurkorf@gmail/ 06-12469429

In het Algemeen Bestuur hebben tevens zitting afgevaardigden van: 

  • Muziekvereniging Irene
  • Sportvereniging Nieuweroord
  • Toneelvereniging de Vuurkorvers
  • Basisschool “de Hoeksteen”
  • Plaatselijk belang Nieuweroord
  • Peuterspeelzaal de Speelkorf
  • Vereniging voor Volksvermaak
  • de Hervormde kerk Nieuweroord-Noordscheschut


Overige informatie Doelstelling 
Instandhouding en exploitatie van dorpshuis ‘De Vuurkörf’ ten behoeve van de bevolking van Nieuweroord. U kunt donateur worden voor € 7,50 per jaar.

Donateurs hebben met 2 personen korting op de toegangsprijs tijdens de jaarlijkse toneeluitvoering. De toneeluitvoering wordt jaarlijks gehouden in het 3e weekend in maart op de vrijdag- en de zaterdagavond.

Het bestuur van ‘De Vuurkörf’ bestaat uit een vijftiental vertegenwoordigers van alle groeperingen in Nieuweroord. Voor vragen of op- en aanmerkingen kunt u bij deze mensen terecht. Zij brengen dat dan op een vergadering naar voren. U kunt natuurlijk ook een onderhoud aanvragen met het Dagelijks Bestuur, deze vergadert één keer per maand, het Algemeen Bestuur komt twee keer per jaar bij elkaar.

Voor afspraken betreffende het gebruik van het dorpshuis dient u contact op te nemen met Ilona Post.