Dorpspony's


Dorpsponys Nieuweroord:

Website:
https://sites.google.com/site/dorpsponys/

Dorpspony's contactpersoon
Bianca Rombout 0528-752228
Meerboomweg 2a 7913 VX Hollandscheveld

Meer informatie:

In maart 2008 is “De smederijen”opgericht in Nieuweroord. Dit betreft een initiatief van de gemeente Hoogeveen, die geld beschikbaar stelt om de leefbaarheid in de dorpen te vergroten. Dorpsbewoners kunnen ideeën indienen en daar mogen alle dorpsbewoners dan op stemmen.

Er werd in 2008 een idee ingediend door enkele leden van de Raairuiters: Dorps pony's aanschaffen voor kinderen uit het dorp, om te leren ponyrijden via de rijvereniging.Helaas kregen we 8 stemmen te weinig......
Maar toch werd er doorgezet met dit plan, het werd verder uitgediept en ingeleverd bij het SWW. Deze stichting was erg enthousiast, zij hebben ons verder geholpen en geldschieters benaderd. Na enkele maanden kregen we te horen dat er een bepaald bedrag  beschikbaar was voor dit plan.

In het voorjaar van 2009 werd er een commissie in het leven geroepen ten behoeve van de “dorps pony's”. Deze commissie en andere vrijwilligers hebben geholpen met alle voorbereidingen en werkzaamheden om dit plan te kunnen realiseren, zoals: Aanschaffen pony's, stallen, omheining klaar maken, leden werving, enz. enz.   Op 5 augustus 2009 werd er een “open middag” georganiseerd. De kinderen konden kennis maken met de inmiddels aangeschafte pony's en er werd verdere informatie gegeven aan de kinderen en ouders. En de kinderen konden deze dag worden aangemeld voor de lessen.

Sinds september 2009 zijn we gestart met de lessen op de “dorps pony's”.Inmiddels hebben we 34 ruitertjes in de leeftijd van 6 tot 12 jaar!