Historische Kring Nieuweroord


Belangrijke adressen:

Correspondentieadres:
Slag 1, 7912 VC  Nieuweroord

Voorzitter:
Henk Reinders, Tel.nr. 06-53322008
Eerste Wijk 1, 7912TW Nieuweroord

Penningmeester:
Annie Veuger tel. 34 32 39
Hoogeveensevaart 3, 7912 TA Nieuweroord

Secretaris:
Jannie Haveman tel. 34 12 83
Slag 1, 7912 VC Nieuweroord


Overige informatie:
Aktiviteiten: Onderzoek naar, verzamelen van en archiveren van historische gegevens over Nieuweroord.
Wij zijn actief sinds 1-1-1998. 
Wij zullen over onze bevindingen publiceren o.a. in het VvV-nieuws. Voor informatie kunt u het bestuur aanspreken.

Website: www.historienieuweroord.nl