Historische Kring Nieuweroord


Belangrijke adressen:

Correspondentieadres:
Slag 1, 7912 VC  Nieuweroord

Voorzitter:
Jan v.d. Berg tel. 34 16 92
Middenraai 89, 7912 TJ Nieuweroord

Penningmeester:
Annie Veuger tel. 34 32 39
Hoogeveensevaart 3, 7912 TA Nieuweroord

Secretaris:
Jannie Haveman tel. 34 12 83
Slag 1, 7912 VC Nieuweroord

Overige bestuursleden:
Berend Pleiter tel. 34 15 16
Geeserraai 10, Nieuweroord
Geertje Bruinenberg tel. 34 29 04
Geeserraai 15, Nieuweroord

Overige informatie:
Aktiviteiten: Onderzoek naar, verzamelen van en archiveren van historische gegevens over Nieuweroord.
Wij zijn actief sinds 1-1-1998. 
Wij zullen over onze bevindingen publiceren o.a. in het VvV-nieuws. Voor informatie kunt u het bestuur aanspreken.

Website: www.historienieuweroord.nl