Belangrijke Adressen buurtbeh./smederij


Gemeente, politie, Stichting Welzijnswerk (SWW), woningcorporaties en plaatselijk belangen werken samen met de bewoners aan de leefbaarheid in de Hoogeveense wijken en dorpen. Al enkele jaren is Buurtbeheer bezig met alles wat met het beheer van uw dorp te maken heeft. Dit kunnen zowel fysieke dingen zijn, denk aan openbaar groen en wegen; maar het gaat ook over sociale zaken, denk aan jeugd of opzetten van activiteiten. Nieuweroord valt onder buurtbeheer Dorpenteam Noord. 

De Smederijen van Hoogeveen is de naam voor een nieuwe werkwijze in Hoogeveen. De Smederijen is een opvolging van Buurtbeheer. De Smederij Nieuweroord is gestart op 20 maart 2008 en zal op termijn in de plaats van buurtbeheer komen. 

Wijkkantoor Buurtbeheer/Smederijen:
Warreveen 7a, 7933 PJ Pesse (0528-242 031)
E-mail: welzijn.dorpen3@welzijnswerk-hoogeveen.nl 
U kunt voor al uw vragen terecht op het wijkkantoor. Wij zijn het beste ‘s ochtends te bereiken op maandag tot en met donderdag van 9.00 – 12.00 uur. U kunt natuurlijk ook een voicemailbericht inspreken. 

Smederijen:
Gebiedsregisseur: Wilbert van Houten (0528) 291 790
Administratie: Henk Zwiep (0528) 291 790
Email: info@desmederijenvanhoogeveen.nl

Initiatiefgroep Smederij Nieuweroord:
Seine Hugen, Jannie Haveman, Roelien Bruinenberg, Angelique Dekker, Henriette Zomer, Gerrit Vos, Johan Knol.

Websites:
www.buurtbeheerhoogeveen.nl
www.desmederijenvanhoogeveen.nl
www. welzijnswerk-hoogeveen.nl

Contactpersonen Nieuweroord:
Seine Hugen tel. 34 27 25
Ring 31, Nieuweroord 
Reintje Smink-Kregel tel. 34 28 64
Coevorderstraatweg 109, Nieuweroord

Wijkteam:
Wijkbeheerder:

Gerda Bolding (gemeente) 
Opbouwwerker : Elke Kremer (SWW)
Wijkagent: Arno Hiele 
Maatschappelijk werk: Sandrie Baarslag (SWW)
Administratie buurtbeheer: Ria Koster

Spreekuren: 
Spreekuren wijkbeheerder:
Elke woensdag  van 9.00 – 10.00 uur  in De Eiken, Molenweg 7 te  Tiendeveen.
Elke woensdag van 13.00-14.00 uur in De Cirkel, Jan Naardingweg 1 te Noordscheschut

Een afspraak maken is niet nodig.Het spreekuur is bedoeld voor vragen en klachten die te maken hebben met uw woonomgeving. 
Maatschappelijk werk: dagelijks kunt u tussen 9.00 – 12.00 uur langsgaan op het Haagje 119 in Hoogeveen. U kunt ook bellen: (0528) 278 855Informatie: www. welzijnswerk-hoogeveen.nl