Hervormde Gemeente Nieuweroord- NoordscheschutRehobothkerk,
Middenraai 77, Nieuweroord,
tel. 34 29 25

Immanuëlkerk,
Tramweg 7, Noordscheschut, tel 34 30 69

Kerkdiensten: 10.00 en 19.00 uur.

Predikant/Preses:
J.S. Telgenhof tel. 34 12 38
Middenraai 75 Nieuweroord

Diaken:
G. Knol tel. 34 35 01
Van de Wall Bakestraat 19, Nieuweroord 

Scriba:
J. Lunenborg tel. 34 18 18
Van de Wall Bakestraat 15, Nieuweroord

Kerkrentmeesters: 
A.Veuger tel. 34 32 39
Hoogeveense vaart 3, 7912 TA Nieuweroord 

Zendingscommissie:
Zw. Kroezen tel.  34 15 39
Van de Wall Bakestraat 7 Nieuweroord

Hervormde Jeugdclubs
Elk winterseizoen worden er wekelijks clubavonden gehouden in de zalen achter de kerk.
We houden ons bezig met spelletjes, quizzen, en discussies over de Bijbel die we terugkoppelen naar de dagelijkse praktijk. Verder worden er gezellige activiteiten georganiseerd.
Contactpersoon: I. v.d. Hof tel. 34 30 72
Koopmanshof 3, Nieuweroord;
e-mail: ivdhof@planet.nl

Jeugdclubs maandagavond 19.00-20.30 uur12-14 jaar en 15 jaar en ouder

Overige informatie: www.hervormdnieuweroord-noordscheschut.nl