Hervormde Gemeente Nieuweroord- Noordscheschut


Rehobôth,
Middenraai 77, Nieuweroord,
tel. 34 29 25

Immanuëlkerk,
Tramweg 7, Noordscheschut
tel 34 30 69

Kerkdiensten: 10.00 en 19.00 uur.

Predikant:
ds. W.J. (Wouter) Bakker
Middenraai 75, Nieuweroord

tel. 34 12 38

Scriba/correspondentieadres:
Henk Koster
Coevorderstraatweg 32

7914 TM Noordscheschut