Protestants Christelijke Basisschool De HoeksteenDeze school is een van de vier locaties van  de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs in Elim, Nieuweroord, Nieuwlande en Noordscheschut.

Belangrijke adressen:
Hoogeveensevaart 34, Nieuweroord.
tel. 0528-34 14 05
Directeur: J. Olijve
email: dehoeksteen-nieuweroord@live.nl
Internet: www.dehoeksteen-nieuweroord.nl en www.en3.nl

Vereniging voor Protestants Chr. Onderwijs EN3:

Dagelijks bestuur:
Voorzitter:
Frank Post tel. 35 21 34
email: post@en3.nl
Middenraai 13, Nieuweroord

Secretaris:
Elma Busz tel. 23 00 49
email: busz@en3.nl
Calkoenswijk 19, Nieuweroord

Penningmeester:
Dhr. Gerrie Kleine tel. 23 10 35
email: kleine@en3.nl
Julianalaan 12, Nieuwlande


Medezeggenschapsraad De Hoeksteen Nieuweroord:
Julia Hartman (leerkracht)

Annemarie Doldersum (leerkracht)

David de Buck (ouders), Middenraai 44

Marion Visser (ouders), Calkoenswijk 4

Overige informatie:
Voor informatie of het aanmelden van een nieuwe leerling kunt u contact opnemen met de directeur. Kinderen kunnen vanaf 4 jaar naar school, en van te voren kan een kind een aantal keren naar school om te wennen.