Werktuigenvereniging


Het doel van de werktuigenvereniging is bevorderen mechanisatie efficiëntie.

Ieder agrarisch bedrijf maakt gebruik van machines.
Enkele machines worden echter beperkt gebruikt. Door deze machines samen te beheren en exploiteren kan er goedkoper worden gewerkt.
De werktuigenvereniging werkt zonder winstoogmerk. Het onderhoud aan de machines wordt betaald uit de verhuurinkomsten. Investeringen in machines worden betaald uit “jachtgelden”.
Machines zijn door een ieder te huren. Wel wordt er in de tariefstelling onderscheid gemaakt tussen personen die wel of niet grond in brengen voor het jachtterrein. 

De machines zijn gestald bij H. Zwiep (0528-34 11 00), E. Blokzijl (0528-34 37 01) en Roelof Otten (0524-291 805). 

Het is uiteraard ook mogelijk om de machines per halve dag te huren voor de helft van het tarief.

Het bestuur staat uit vijf personen te  weten:

Frank Post   Voorzitter tel. 321033
Middenraai 13 Nieuweroord

Erwin Blokzijl Secretaris tel. 343701
Verlengde Hoogeveensevaart 185 Nieuweroord

Roelof Otten Penningmeester tel. 0524-291805
Verlengde Hoogeveensevaart 154 Geesbrug

Gert Neutel Machineman tel. 343837
Steenbaan 1 Noordscheschut

Henk Schelhaas tel. 321215
Geeseraai 4a Nieuweroord

Voor vragen en of opmerkingen kunt u terecht bij de voorzitter. Voor reserveringen van machines kunt u terecht bij de betreffende beheerder. Storingen aan machines moeten gemeld worden bij de beheerder of bij Gert Neutel.