Categories: Nieuws
      Date: Dec  6, 2011
     Title: Gemeentelijke kwaliteitscatalogus
Op verzoek van de Plaatselijke Belangen buitendorpen de gemeentelijke kwaliteitscatalogus.

Beheer openbare ruimte (BOR-systeem)
Hieronder de link naar de kwaliteitscatalogus waarin uitleg wordt gegeven van drie verschillende niveau’s van beheer van openbare ruimte: hoog, basis en laag. De gemeenteraad heeft gekozen voor het basisniveau.
Tengevolge van bezuinigingsmaatregelen geldt voor volgende zaken een lager niveau: verwijderen onkruid in boomspiegels, steken en knippen graskanten, bijmaaien rondom bomen en obstakels, uitmaaien rand beplantingsvak, inboet van heesters en verbetering ondergrondse groeiplaatsverbetering.

kwaliteitscatalogus BOR